برگزیت؛ موضوعی بدون راه حل برای انگلستان


مشکلات انگلستان و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت همچنان ادامه دارد.


۰ نظر