دومین شکست برگزیتی دولت انگلیس


پارلمان انگلیس برای دومین بار متوالی طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا را رد کرد


۰ نظر