اشتباهات سیاسی ترامپ همچنان ادامه دارد


ترامپ که در توافق و مذاکره با کره شمالی رفتار عجیبی را از خود نشان داده است شاهد افت شدید محبوبیت و مقبولیت خود در آمریکا شده.


۰ نظر