اشغال تلویزیون دولتی صربستان توسط مخالفان دولت


پلیس ضدشورش صربستان برای خارج کردن ده ها معترضی که وارد ساختمان تلویزیون دولتی این کشور شده بودند، وارد عمل شد اما بعضی از رهبران معترضان اعلام کردند تا زمانی که اجازه صحبت در تلویزیون پیدا نکنند از ساختمان آن خارج نمی شوند.


۰ نظر