فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

١٨٥٠۶ ۲۳:۵۲ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ٧۴ ف

دستگیری هوادار چاقوکش نفت مسجد سلیمان

یکی از هواداران نفت مسجدسلیمان در پایان بازی با چاقو به سمت هواداران پرسپولیس حمله‌ور شد.

دستگیری هوادار چاقوکش نفت مسجد سلیمان

به گزارش "با اسپرت" در پایان دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان درگیری میان هواداران دو تیم به وجود آمد که این درگیری فیزیکی به چاقوکشی هم کشیده شد.

به نقل از تسنیم یکی از هواداران نفت مسجدسلیمان چاقو در دست دارد که در تصویر شکار شده است. مأموران یگان ویژه ورزشگاه نیز این هوادار را شناسایی کرده و روی صورت او لیزر انداختند و او را دستگیر کردند.

دستگیری هوادار چاقوکش نفت مسجد سلیمان