آمریکا یا روسیه؛کدامیک آتش بس را لغو کرد؟!


آمریکا و روسیه مذاکرات درباره خشونتها در سوریه را متوقف کردند‬.


۰ نظر