کمک ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی به افغانستان


کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان روز چهارشنبه با حضور بیش از ۷۰ کشور و همچنین سازمان های بین المللی در بروکسل کار خود را آغاز کرد. در نخستین روز از این کنفرانس، کشورهای شرکت کننده قول دادند برای کمک به افغانستان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو طی چهار سال آینده اختصاص بدهند.


۰ نظر