انتقاد تند و تیز اوباما از ترامپ‬


اوباما در سخنرانی برای حمایت از کلینتون به انتقاد از ترامپ پرداخت.


۰ نظر