سوپرلوکس آمریکایی در کرج توقیف شد!


خودروی آمریکایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود توقیف شد.


۰ نظر