آخرین تحولات موصل/شناسایی بزرگترین زندان داعش


از این زندان حدود 1000 نفر آزاد گردیدند.


۰ نظر