تبعات ادامه دار رسوایی رئیس جمهور کره جنوبی


پارک گوئن های، رئیس جمهوری کره جنوبی در اقدامی کم سابقه به مجلس اجازه داده که یک نخست وزیر انتخاب کند و رهبری کابینه را به او بسپارد. پست نخست وزیری در کره جنوبی بیشتر فرمایشی است و اغلب خود رئیس جمهوری نخست وزیر را به مجلس پیشنهاد می دهد.

۰ نظر