قرارداد هواپیمایی ما یعنی اعتماد دنیا به ما و به برجام


گفت وگوی تلویزیونی دکتر روحانی با مردم

۰ نظر