آغاز ‫محاکمه رئیس جمهوری کره جنوبی در غیاب او


محاکمه رئیس جمهور کره جنوبی در حالی آغاز شد که وی غایب بود.

۰ نظر