کشف یک باکتری جدید با توانایی تولید آنتی بیوتیک انسانی


‫کشف یک باکتری جدید از یک غار در سیبری که می تواند منبع تولید آنتی بیوتیک باشد‬...


۰ نظر