بررسی شکایت ایران به تمدید قانون آیسا در هتل کوبورگ وین


سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران صبح امروز دو دور مذاکره دوجانبه با هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتند.

۰ نظر