دشمن به محدودیت ایران بعد از برجام فکر می کند


بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم - 19 دی ماه 1395

۰ نظر