وقتی 2 مجری خبر رادیو کاغذ اخبار را گم می کنند!!


دو گوینده خبر برای لحظاتی نسبتا طولانی از گفتن یک جمله ساده هم عاجز می مانند. به نظر می رسد آن ها کاغذخبر را گم کرده اند.

۰ نظر