میدان نقش جهان اصفهان هنگام سخنرانی روحانی پُر از خالی است!


حواشی سخنرانی دکتر روحانی در میدان نقش جهان اصفهان


۰ نظر