حذف مصاحبه خواهرشهید توسط خبرنگار صداسیما!


اقدام عجیب خبرنگار صداوسیما و تهدید به حذف مصاحبه خواهر شهیدان دولو به دلیل انتقاد از  امضای مخفیانه سند ۲۰۳۰ توسط دولت در حاشیه راهپیمایی سالگرد قیام ۱۵خرداد ورامین


۰ نظر