برف تابستانی ارتفاعات کلاردشت را سفیدپوش کرد


برف تابستانی در کلاردشت


۰ نظر