درخواست جالب جمشید مشایخی از ژاله علو!


جشن تولد ۹۰ سالگی ژاله علو در جشنواره فیلم شهر و درخواست بوسه بر روسری وی از طرف جمشید مشایخی 


۰ نظر