شوخی رزمنده آبادانی با سردار سلیمانی


در این ویدیو سردار سلیمانی  در میان جمعی از رزمندگان در حال انداختن عکس یادگاری است که یکی از رزمندگان با لهجه آبادانی به شوخی همرزمان خود را خطاب قرار می دهد و می گوید "مراقب باشید، هرکس با سردار عکس انداخته، به شهادت رسیده است".


۰ نظر