بدهی بیست تریلیون دلاری آمریکا !


آمریکا بدهکار ترین کشور دنیا بدهی بیست تریلیون دلاری آمریکا باعث نگرانی مقامات این کشور درباره ی سرنوشت کشورشان شده است


۰ نظر