فیلم کامل اسارت محسن حججی و لحظات درگیری از دوربین داعش


لحظات درگیری از دوربین داعش که منجر به اسارت و شهادت شهید محسن حججی در مرز عراق و سوریه (تنف) شد.


۰ نظر