مصدومیت تام کروز در حین فیلمبرداری مأموریت غیرممکن ۶!


بازیگر فیلم «ماموریت غیرممکن» در حالی که مشغول فیلمبرداری قسمت ششم این مجموعه اکشن بود، دچار جراحت شد


۰ نظر