حمله تند و عجیب جمشید مشایخی به عزت الله انتظامی!


جشن دیشب منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران حاشیه اش پر رنگ تر از متن و نیتش بود!


۰ نظر