لحظه ورود پوتین به کاخ کرملین برای دیدار با پادشاه عربستان


رئیس جمهور روسیه در اولین سفر یک پادشاه سعودی به این کشور، با وی درباره مسائل مهم منطقه‌ای گفتگو کرد.


۰ نظر