توضیح سخنگوی ناجا درباره رفتار جنجالی گشت ارشاد با یک دختر جوان!


رضا رشید پور در برنامه حالا خورشید با حضور سخنگوی نیروی انتظامی به نقد عملکرد گشت ارشاد پرداخت.


۰ نظر