ماجرای نامه سرپرست شهرداری رشت به خودش چه بود؟!


فرامرز جمشید پور امروز در خصوص انتشار گسترده نامه اش در خواستش برای گرفتن خانه سازمانی پاسخ داد...


۰ نظر