ماجرای بیمارستان 70 میلیارد تومانی که پزشک ندارد!


تنها بیمارستان تخصصی بیرجند که در سال 94 افتتاح شد به علت کمبود کادر پزشکی بلااستفاده مانده است!


۰ نظر