پاسخ وزیر ارشاد به تداوم برگزاری کنسرت در مشهد


پاسخ سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد به تداوم برگزاری کنسرت در مشهد 


۰ نظر