اولین خبرها از سقوط جنگنده سوخو 22


یک فروند سوخو 22 امروز در سروستان فارس سقوط کرد.


۰ نظر