ملحق شدن ناوچه سپر به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش


لحظه ملحق شدن ناو موشک انداز سپر دستاورد جدید متخصصان داخلی به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش در بندرانزلی


۰ نظر