یخ زدگی هواپیما در تبریز


بارش سنگین برف و یخ زدگی هواپیما در فرودگاه شهر تبریز.


۰ نظر