حاشیه های ساخت فیلم انتخاباتی قالیباف از زبان شعیبی!


بهروز شعیبی، کارگردان فیلم انتخاباتی محمدباقر قالیباف از حاشیه های ساخت این فیلم میگوید.


۰ نظر