تصاویر منتخب سال 2017 شبکه خبری ABC


تصاویر خبری منتخب سال 2017 شبکه ABC که از نقاط مختلف دنیا تهیه شده است.


۰ نظر