آزار و اذیت نوزاد تازه متولد شده توسط پرستاران سعودی!


سه تن از پرستاران عربستانی که صورت یک نوزاد تازه متولد شده را چلانده و از آن فیلم ‌گرفته و پخش کرده بودند، از کار اخراج شدند.


۰ نظر