کلیپی که اینستاگرام از صفحه حاج قاسم سلیمانی حذف کرد


اینستاگرام این کلیپ را از صفحه رسمی سرلشکر قاسم سلیمانی حذف کرد.


۰ نظر