وقتی ترامپ سرود ملی کشورش را نمی‌تواند از حفظ بخواند!


نمونه ای  از مواردی که گفته می شود ترامپ آلزایمر دارد.


۰ نظر