تسلیت به بازماندگان حادثه نفت کش سانچی و درد دل های آنان با معاون رئیس جمهور


تسلیت معاون رئیس جمهور به خانواده های جان باختگان نفتکش سانچی به نمایندگی از دکتر روحانی و شنیدن درد دل خانواده‌های داغدار خدمه نفتکش سانچی.


۰ نظر