تدبیر جدید دولت، قطع آب و برق برروی زلزله زدگان کوهبنان!


 تدبیر جدید دولت، قطع آب و برق برروی زلزله زدگان کوهبنان برای ترک محل اسکان / زلزله زده هایی که آرزو میکنند کاش در زلزله مُرده بودند!

۰ نظر