واکنش محسنی اژه ای به اظهارات کلانتری درباره مافیای خودرو!


اینکه رییس سازمان محیط زیست بگوید مافیا داریم و رییس جمهور هم زورش نمیرسد حرف درستی نیست و فکر نمی کنم رئیس جمهور هم این حرف را قبول داشته باشد.

۰ نظر