شرح حادثه تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری از زبان استاندار تهران


صحبت های محمدحسین مقیمی درمورد حادثه تیراندازی امروز ظهر که در پاستور رخ داد.


۰ نظر