دلیل اصلی آلودگی بیش از حد هوای تهران چیست؟


کیفیت هوای استان تهران از ابتدای بهمن ماه فقط پنج روز و آن هم به‌دلیل ناپایداری‌های جوی، سالم بوده و مردم استان تهران 12 روز را در هوای آلوده تنفس کرده‌اند.


۰ نظر