انتقاد از کاهش اعتبارات دولتی به متروی کلان شهرها!


علی امام مدیر عامل شرکت متروی تهران از کاهش بودجه ی تخصیص داده شده به مترو انتقاد کرد.

۰ نظر