صحبتهای صریح پروفسور کردوانی درباره بحران آب کشور


پروفسور پرویز کردوانی، جغرافیدان، استاد ممتاز دانشگاه تهران و پدر کویرشناسی ایران، انتقال آب از دریای خزر به سمنان و کویر ایران بود.


۰ نظر