آیا قطعاتی از هواپیمای آسمان پیدا شده است؟


توضیحات استاندار کهکیلوی و بویر احمد.


۰ نظر