پاسخ به شبهات درمورد مشکل سیستم ELT هواپیمای آسمان


پاسخ معاون سازمان هواپیمایی کشور مرتضی دهقان.


۰ نظر