تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران


تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون ‌قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»


۰ نظر