ابراز خوشحالی دراویش گنابادی پس از جنایت امشب در تهران!


ویدئوی ابراز خوشحالی دراویش گنابادی پس از جنایت امشب در تهران و زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی توسط یکی از اعضای این فرقه / این ویدئو  بوسیله خود دراویش ضبط و در اینترنت پخش شده است.


۰ نظر